top of page
Lempeä_logo_white_horizontal_RGB_250818.

Kehomeditaatiot ja tietoinen hengittäminen

Kehomeditaation aikana soitamme tiibetiläisiä äänimaljoja syvän rentoutumisen ja harmonian tilan saavuttamiseksi. Hoidon aikana käymme jokaisen kehon osan läpi erikseen ja havainnoimme kehotuntemuksia hetkessä. Kehomeditaatio vahvistaa mielen ja kehon yhteyttä ja sitä kautta tietoisuuttamme ja läsnäoloa, kun ajatuksemme ovat kehomme kanssa samassa paikassa samaan aikaan.  

Koetko että sinun on vaikea pysähtyä? Osalle meistä hengitysharjoitukset tai yleisestikin renoutusharjoitukset voivat tuntua vaikeilta tai jopa vastenmieliseltä. Jos vastasit kysymykseen kyllä, tai edes pysähdyit kysymyksen äärelle hetkeksi, uskon että olet oikeassa paikassa.

Nykypäivän hektisessä elämänrytmissä on jalo taito kyetä olla hetkessä, läsnä itsensä, läheisten sekä ympäröivän maailman kanssa. Tarvitsemme pysähtymistä, mutta sille ei vain tunnu jäävän aikaa muiden tarpeiden sekä velvoitteiden mennessä helposti sen edelle. Kehollamme on kuitenkin suuri viisaus kertoa ja antaa meille tärkeää tietoa omasta terveydentilasta ja siitä, miten voimme.

 

Stressi on usein välitön tai välillinen syy kehomme sairastumiseen tai kokemaamme pahoinvointiin. Stressiin liittyy monenlaisia kehon tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia, kuten väsymystä, ahdistusta, alakuloisuutta ja näkökentän kaventumista. Hengityksellä taas on suuri merkitys siinä, kiihdytämmekö kehomme luonnollista puolustustilaa aktivoimalla taistele tai pakene -reaktiota vai rauhoitammeko kehoa ja mieltämme hengittämällä tietoisesti syvään niissä tilanteissa, kun huomaamme stressin tai muun negatiivisen tunteen tai ajatuksen ottavan meissä valtaa.

 

Kehomeditaation tavoitteena on saavuttaa syvempi kehotietoisuus ohjatun harjoitteen avulla, jossa jokainen kehon osa käydään läpi erikseen, lempeästi havainnoiden millaisia ajatuksia ja tuntemuksia eri kehon osat meissä herättävät. Harjoituksen aikana kiinnitämme huomiota omaan hengitykseen ja hengityksen rytmiin, ja huomaamme hengityksemme tasaantuvan ja syvenevän harjoituksen edetessä. Hengityksen syveneminen vuorostaan aktivoi parasympaattista hermostoamme ja sen avulla saavutamme rauhan ja tyyneyden tilan.

 

Jokaisella meistä on käytössämme suurin parantava voima elimistön luonnollisen toiminnan ja tasapainon saavuttamiseen ja vaalimiseen. Hengitys on suurin parantava voimamme.

bottom of page