Psyykkinen Valmennus

Lempeä Training valmennusideologia perustuu yksilön psyykkiseen kyvykkyyteen muutoksen mahdollistajana. Tällöin psyykkinen valmennus on iso osa kaikkea valmentamista, eikä sitä voida erottaa myöskään ravinto -tai liikutavalmennuksesta erilliseksi kokonaisuudeksi. Lempeä valmennuksen näkökulma tähän on arvopohjainen valmentaminen, joka tarkoittaa yksilön arvojen määrittävän pitkälti valmennuksen sisältöä aina tavoitteidenasettelusta käytännön ohjaukseen. 

Arvopohjainen valmentaminen on muun muassa psykologinen joustavuuden lisäämistä, joka ihanteellisessa tapauksessa tarkoittaa yksilön kyvykkyyttä tehdä valintoja tai sopeuttaa toimintaansa kussakin tilanteessa siihen sopivalla tavalla, omien arvojensa pohjalta. Se edellyttää läsnäoloa, tietoisuutta tässä ja nyt sekä omien ajatusten ja tunteiden hyväksyntää. Nämä ovatkin muutama keskeisimmistä teemoista, joita harjoittelemme psyykkisessä valmennuksessa yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Keskusteluiden ja harjoitusten avulla ymmärrämme mitä muutoksen tekeminen todella vaatii. Useimmiten juuri tiedostamattomat, ”psykologiset esteet” muodostuvat esteiksi tavoitteidemme saavuttamiselle. Omien esteajatusten tiedostaminen ja hyväksyminen auttavat meitä pääsemään muutosprosessissa eteenpäin, jolloin myös itse tavoitteet konkretisoituvat asiakkaalle uudella tavalla.

Psykologisten esteiden vaikutus näkyy valmennustyössä asiakkaiden kanssa lähes päivittäin. Lempeä Training™ valmennuksessa valmennus lähtee ajatuksesta: ”Kaikki muutos on psyykkistä, ennen kuin se voi olla fyysistä”. Sen vuoksi koemme tehtäväksemme kehittää omalta osaltamme nykypäivän valmennustoimintaa. Tämän ajatuksen ympärille Lemeä Training™ onkin alunperin rakentunut . 

0
  • Facebook - White Circle
  • Snapchat - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

©2020  LEMPEÄ TRAINING.

Y-TUNNUS 2844605-5

Maariankatu 2, 20100 Turku

Kipinä Yritystalo (Puutori)