top of page

Psyykkinen valmennus

Lempeä Training valmennusideologia perustuu yksilön psyykkiseen kyvykkyyteen muutoksen mahdollistajana. Tällöin psyykkinen valmennus on iso osa kaikkea valmentamista, eikä sitä voida erottaa ravinto -tai liikutavalmennuksesta erilliseksi kokonaisuudeksi. Lempeä Training valmennuksen näkökulma tähän on arvopohjainen valmentaminen, joka tarkoittaa yksilön arvojen ja arvostusten määrittävän pitkälti valmennuksen sisältöä aina tavoitteiden asettamisesta käytännön ohjaukseen. 

Arvopohjainen valmentaminen on muun muassa psykologinen joustavuuden lisäämistä, jolla tarkoitetaan yksilön kyvykkyyttä tehdä valintoja ja sopeuttaa toimintaa kuhunkin tilanteeseen sen mahdollistamalla, sekä yksilön arvoihin nähden suotuisalla tavalla. Tämä taas edellyttää läsnäoloa, tietoisuustaitojen kehittämistä sekä omien ajatusten ja tunteiden havainnointia sekä hyväksyntää osana nykyhetkeä. Nämä ovatkin esimerkkejä Lempeä Training™ valmennuksen keskeisimmistä teemoista, joita harjoittelemme erityisesti psyykkisen valmennuksen tapaamisissa yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Keskusteluiden ja käytännön harjoitusten avulla opimme psyykkisiä taitoja, jotka auttavat käsittelemään käyttäytymisen muutoksen psykologisia esteitä sekä niihin liittyviä ajattelu- ja tunnereaktioita. Lempeä Training™ valmennuksessa tulet saamaan vaihtoehtoisia työkaluja tilanteisiin, jolloin aikaisemmin käytössä olevat toimintamallit, tavat tai keinot eivät riitä tai toimi kyseisessä kontekstissa. Esimerkiksi tiedostamalla vanhat, toivotulle muutokselle haitalliset tunne- ja ajatusmallit, pystymme vähentämään mielen kontrollia tilanteissa, joista on aiemmin koitunut meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Psykologisen joustavuuden lisääminen taas mahdollistaa käyttäytymisen pysyvän muutoksen.

Psyykkisen valmennuksen tarve ja sen tärkeys yksilön ohjauksessa on tullut yhä keskeisemmäksi nykyisen kiireen, stressin sekä median värittämän arki- ja työympäristön keskellä. Sen vuoksi koemme tehtäväksemme kehittää omalta osaltamme nykypäivän valmennustoimintaa. Näiden ajatusten ympärille Lemeä Training™ onkin alunperin rakentunut. 

bottom of page