top of page

Ravintovalmennus

Lempeä Training ravintovalmennuksessa asiakasta tuetaan tekemään tämän arvojen mukaisia valintoja, jotka edistävät asiakkaan terveydentilaa, parantavat suorituskykyä sekä kohottavat yleistä olo- ja vireystilaa. Pysyvään muutoskäyttäytymiseen tähtäävä valmennus perustuu asiakkaan sisäisen motivaation löytämiseen myös ravitsemuksessa. Lempeä Trainingravintovalmennuksessa työskennellään kokemuksellisuuteen nojaten ohjauksen ollessa kokonaisvaltaista, yksilölähtöistä ja monipuolista ravitsemusneuvontaa. Ravintovalmennuksen tarkoituksena on lisätä asiakkaan itsensä tietotaitoa ja kiinnostusta terveellistä ja monipuolista ruokavaliota ja eri vaihtoehtoja kohtaan. 

Yksi esimerkki arvolähtöisyydestä voisi olla tilanne, jossa asiakas kokee tärkeäksi ja jopa välttämättömäksi nykyisten ruokailutottumustensa muuttamisen terveydentilansa ollessa huonoilla kantimilla. Siitä huolimatta hän arvostaa maistuvaa ruokaa, viini-iltoja puolison ja ystävien kanssa sekä ruan laittoa. Tällöin ohjauksessa huomioidaan asiakkaan arvostukset, joiden pohjalta lähdemme yhdessä asiakkaan kanssa etsimään vaihtoehtoisia tapoja hyvää ruokaa mausta ja raaka-aineista tinkimättä. Nähdään siis ikään kuin ”pintaa syvemmälle”, jolloin tässä tapauksessa hyvä ruoka myös motivoi asiakasta pysymään tavoitteissaan. Tavoitteena on lisätä asiakkaan tietoisuutta tekemiään valintoja kohtaan sekä tukea asiakasta muutoksessa positiivisia kokemuksia vahvistamalla. Tarvittaessa asiakkaan kanssa käydään yhdessä myös ruokakaupassa. Tavoitteissa pysyminen varmistetaan joka viikkoisten viikkotehtävien muodossa. Tämänkaltainen tiiviimpi ravintoneuvonta ja yksilöohjaus tukevat pitkäaikaista muutoskäyttäytymistä sekä asiakkaan kokemuksellista oppimista.

Ravintovalmennuksen osalta puhutaan lisäksi intuitiivisesta eli tietoisesta syömisestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakas itse huomaa, millainen ravinto hänelle parhaiten sopii. Hän oppii kuuntelemaan ja tulkitsemaan paremmin kehon ja mielen viestejä nälän sekä kylläisyyden tunteista. Parhaassa tapauksessa yksilö oppiikin syömään tietoisesti, monipuolisesti ja rajoittamatta, oman kehonsa ehdoilla. 

Lempeä Training valmennukset lähtevät ajatuksesta, että valmennuksen loputtua valmennettava pystyy itse, oman kokemuksen ja tietotaidon varassa tekemään valintoja, jotka tukevat hänen arvoja ja arvostuksia eri elämäntilanteissa. Käyttäytyminen on joustavaa, ja mukautuu ajassa samalla kun yksilön arvot mukautuvat ja muuttuvat elämän varrella. 

bottom of page