top of page
Lempeä_logo_white_horizontal_RGB_250818.

Mindfulness yrityksille

Mindulness on tietoista, hyväksyvää läsnäoloa hetkessä, joka tapahtuu juuri nyt.  Lääketieteelliset tutkimukset todistavat menetelmän vaikuttavuuden. Tietoinen läsnäolo vapauttaa yksilön havaitsemaan ahdistuksensa, stressinsä ja kiireensä sellaisena kuin se on. Tietoisuustaitojen avulla pääsemme myös lähemmäs mielemme meille luomia uskomuksia ja tapoja toimia tilanteissa, joissa toiminta vie meitä kauemmas omista arvoista ja tavoitteistamme. Läsnäolon ja tietoisuustaitojen harjoittamisen avulla ymmärrämme, että kukin meistä voi itse valita mikä toimintaamme ohjaa ja tietoisesti vaikuttaa siihen automaattiohjauksella toimimisen sijaan. 

Tietoisuustaidot ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo koskettavat meitä kaikkia. Aihe on noussut viime vuosikymmenen kuluessa tapetille myös Suomessa. Osa syy tähän lienee nopea työelämän murros, uudenlaisen kasvun kulttuuri ja työn luonteen muuttuminen, henkilökohtaisten odotusten nousu, kiireen lisääntyminen ja jopa kiireen ihannointi.

 

Mitä hyötyä tietoisuustaitojen harjoittamisesta sitten on työelämässä?

  • Keskitymme paremmin siihen, mitä olemme tekemässä ja näin ajan käyttö tehostuu. Tällä on todettu yhteys muun muassa työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.

  • Työntekijäsi ovat toimintakykyisempiä harjoittaessaan hyväksyvää, tietoista läsnäoloa.

  • "Flow-tilaan" pääseminen helpottuu.

  • Ymmärrämme miksi teemme sitä, mitä olemme tekemässä. Tämä mahdollistaa meille optimaalisen motivaation synnyn.

  • Olemalla läsnä hetkessä, saamme enemmän irti vapaa-ajasta ja pystymme priorisoida aikaa meille tärkeisiin asioihin ja ihmisiin. Palautuminen vapaa-ajalla on töissä jaksamisen kannalta erittäin tärkeää. 

  • Mindfulness eli läsnäolotaidot avartavat yksilön maailmankuvaa mahdollistaen uusien ajatusmallien ja suhtautumistapojen synnyn. Taitojen on lisäksi todettu kehittävän ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

  • Läsnäolotaidot lisäävät tutkitusti yksilön luovuutta, onnellisuutta sekä tyytyväisyyttä omaa elämää ja tätä hetkeä kohtaan. 

  • Tietoisuustaitojen on myös tieteellisesti tutkittu kehittävän yksilön kehontuntemusta, stressinhallintaa, mielen tasapainoa ja jopa taitoja tunnistaa ja voitaa alkava masennus. Taitojen on todettu lieventävän yksilön henkisiä ja fyysisiä kivun tuntemuksia, parantavan unta ja vahvistavan terveyttä monin eri tavoin.

Koetko itse pystyväsi keskittymään hetkessä ja nauttimaan siitä myös silloin, kun kiire tai ahdistus tekemättömiä askareita kohtaan nostaa päätään niin töissä kuin vapaa-ajalla? Jos vastasit kyllä, mindfulness on juuri sinulle toimiva ja käytännönläheinen harjoitusmuoto. Yhdistämme harjoitteluun tarvittaessa myös ohjattua taide- ja musiikkiterapiaa.

Me teemme harjoittelun sinulle helpoksi, ja mikä parasta, läsnäolotaitojen kehittyessä omaksut sinulle parhaan mahdollisen tavan elää omien arvojesi mukaista, hyvää elämää. Tämä taito pysyy aina mukanasi, ja siitä muodostuu osa henkilökohtaista pääomaasi. 

Tulemme mielellämme harjoittelemaan läsnäolotaitoja työpaikallenne. Tämä on oiva tapa rauhoittua kesken työpäivän kuulostelemaan omia ajatuksia ja tuntemuksia sekä pysähtyä hetkeksi siihen, mitä kukin on tekemässä. Läsnäolotaitojen harjoittamisesta voikin tulla teidän työpaikkanne vahvistava rutiini, jonka myötä työn tuottavuus ja tehokkuus kasvavat, samalla henkilöstösi ollessa entistä tyytyväisempää ja motivoituneempaa työhönsä.

Tutustu myös äänimaljahoitoihin sekä sointukylpyihin, ja tarjoa työntekijöillesi miellyttäviä, rentouttavia sekä mieltäparantavia hetkiä. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

bottom of page